Tarieven & vergoeding 2017-06-21T08:10:58+00:00

Tarieven & vergoeding

Fit Fysio Company heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Tarieven & vergoeding

Fit Fysio Company heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Als u een aanvullende verzekering heeft, worden uw behandelingen hieruit vergoed. Bij bepaalde chronische aandoeningen kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de basisverzekering.

Uw fysiotherapeut kan door een rechtstreekse verbinding met alle verzekeraars uw polisgegevens controleren en u voorlichten over uw mogelijkheden. Zo weet u altijd voor aanvang van uw behandeling hoe u vergoeding geregeld is.

Fysiotherapie in basis- en aanvullende verzekering

In Nederland kennen we een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Kortweg kan worden gesteld, dat fysiotherapie voornamelijk wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en beperkt vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden. Het is goed om te weten dat gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering u géén eigen risico kost.

Wat valt onder de basisverzekering en wat onder de aanvullende verzekering?

Basisverzekering

  • Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde chronische aandoeningen kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering.
  • Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt, dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter wel dat alle behandelingen worden vergoed.
  • Bij de basisverzekering is er sprake van een verplicht eigen risico.

Aanvullende verzekering

  • Het is dus mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening, die niet of slechts gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wij raden u daarom aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Het kan immers gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de hulp van de fysiotherapeut.
  • Gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering kost u geen verplicht eigen risico.

Onderstaande tarieven zullen in rekening gebracht worden in de volgende gevallen:

  • Wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie.
  • Wanneer het maximum aantal keren (of het maximum bedrag) waarvoor u bent verzekerd wordt overschreden en u de resterende fysiotherapeutische behandelingen zelf dient te betalen.

Tarieven

Zitting fysiotherapie   € 31,00
Toeslag behandeling aan huis € 13,00
Screening intake en onderzoek (DTF) € 41,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 31,00
Niet nagekomen afspraak (afmelden < 24 uur) € 31,00